приход храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с.Бохоники -
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

В книзі Храми Поділля

Храми ПоділляЗа адмін.поділом 16 ст. Брацлавський повіт 16 ст.

За адмін.поділом 19 ст. Вінницький повіт 19 ст.

За адмін.поділом 20 ст. Вінницький район

Коментар : назване від власників Бухенських [ПЦ].

Церква св.Іоана Богослова

Храм засновано: 1730 р.

Коментар : Церква [ГСК, с. 244]. Церква св.Іоана Богослова збудована у 1730 р. – маленька дерев’яна на кам’яному фундаменті. Дзвіниця дерев’яна на кам’яному фундаменті [ПЦ, c. 220]. Церква є [КВн].

 

 

1793 року Поділля було приєднане до Російської імперії.
Перетворення, розпочаті імператрицею Катериною ІІ, дали
простір для відродження православної церкви, управління якою
було покладене на архієпископа Мінського, Ізяславського і
Брацлавського Віктора Садковського. Тільки з кінця серпня до
перших чисел жовтня 1794 року до православної церкви приєд
налися 721 парафія, 463 священики, більш ніж 330 тис. мешкан
ців краю. 12 квітня 1795 року Поділля отримало свого са
мостійного пастиря преосвященного Іоаникія, уродженця
Полонного. Він влаштував духовні училища в Приворотті та
Шаргороді, православну духовну семінарію. Водночас відбувалися
й адміністративно територіальні перетворення, формування
органів цивільної влади.
Але з приходом на престол Павла І, а потім і Олександра І,
знову посилилися позиції поляків, котрі займали панівне
становище в економіці. На Поділлі їм належало 90 відсотків землі,
930927 душ селян, вони знову перебирали в свої руки адміні
стративну владу, активізувалася діяльність католицької та
уніатської церков, польських освітніх установ, які підтри
мувалися Адамом Чарторижським і Фадеєм Чацьким. Події 1831
і 1863 років виявили великий вплив ідеологічного фактора на уми
і настрій населення, необхідність посилення освіти і виховання
мешканців приєднаних до Росії областей.
У цих умовах виявилося затребуваним і краєзнавство. Тільки
звернення до минулого, до історичного коріння могло показати
історичну спільність українського і російського народів, обгрун
тувати повернення до православ’я, об’єднання з Росією і,
головне, – нейтралізувати сильний вплив поляків на Поділлі, яке
більше 350 років було в складі Речі Посполитої, їх бажання
повернути землі Правобережної України до складу Польщі,
довести “братам полякам”, що Поділля – з давніх давен руська
земля, а їх наміри – “... нездійсненна мрія розпаленої уяви, тобто...
дитячі пустощі поляків католиків, які тішать себе надією бути
абсолютними панами в нашій чисто руській стороні

 

20.11.2007. У селі Бохоники завершилось будівництво храму
Архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський Симеон освятив Свято-Іоанно-Богословський храм у с. Бохоники Вінницького району, будівництво якого розпочалося ще у 1999 році і закінчилося лише тепер. Храм будувався зусиллями громади та настоятеля парафії ієромонаха Дорофея (Маркевича). Посильну допомогу надавали керівники села та району, які в урочистий день освячення також були присутні у храмі. Звертаючись до присутніх, владика Симеон побажав, щоби храм був заповнений завжди, щоб місцеві жителі любили свою святиню і завжди отримували тут розраду, спокій і духовну насолоду.